VN Karaoke – Ứng dụng karaoke chuyên nghiệp độc quyền trên các thiết bị của hãng. Các tính năng đặc biệt:
– Tìm kiếm thông minh: Tìm kiếm bằng giọng nói, Tìm kiếm bằng tên viết tắt, Tìm kiếm bằng mã karaoke 5 số.
– Danh sách quản lý bài hát thông minh: Danh sách chờ phát, Danh sách bài hát yêu thích, Lịch sử bài hát.
– Danh sách đề xuất bài hát thông minh theo trends thịnh hành.
– Kết nối điều khiển bằng điện thoại thông qua ứng dụng VNTube Remote.