Remote voice SANCO thông minh, tích hợp nhiều tính năng đặc biệt:
– Phím giọng nói.
– Phím truy cập nhanh ứng dụng.
– Phím chuột bay.
– Phím số.