VNTube – Ứng dụng xem video online chuyên nghiệp trên thiết bị của hãng. Các tính năng chính:
– Xem video online nhanh hơn. Tải video ở chế độ cao nhất.
– Chế độ bảo vệ trẻ em: Lọc những nội dung không phù hợp, Đề xuất những video theo từng chủ đề cho trẻ, Giới hạn thời gian xem của trẻ.
– Kết nối điều khiển bằng điện thoại thông qua ứng dụng VNTube Remote.