Hiển thị một kết quả duy nhất

ĐIỀU HÒA 1 CHIỀU

Máy lạnh SANCO 12000 BTU Inverter

 • Công nghệ Inverter: duy trì nhiệt độ ổn định, siêu tiết kiệm điện

 • Công nghệ mới Gas R32: làm lạnh nhanh, thân thiện môi trường

 • Chế độ 4D: đảo gió bốn chiều, mang hơi mát lan tỏa khắp phòng

 • Chế độ Turbo: làm lạnh cực nhanh với công suất cực lớn chỉ trong 60 giây

ĐIỀU HÒA 1 CHIỀU

Máy lạnh SANCO 12000 BTU Mono

 • Công nghệ Inverter: duy trì nhiệt độ ổn định, siêu tiết kiệm điện

 • Công nghệ mới Gas R32: làm lạnh nhanh, thân thiện môi trường

 • Chế độ 4D: đảo gió bốn chiều, mang hơi mát lan tỏa khắp phòng

 • Chế độ Turbo: làm lạnh cực nhanh với công suất cực lớn chỉ trong 60 giây

ĐIỀU HÒA 1 CHIỀU

Máy lạnh SANCO 18000 BTU Inverter

 • Công nghệ Inverter: duy trì nhiệt độ ổn định, siêu tiết kiệm điện

 • Công nghệ mới Gas R32: làm lạnh nhanh, thân thiện môi trường

 • Chế độ 4D: đảo gió bốn chiều, mang hơi mát lan tỏa khắp phòng

 • Chế độ Turbo: làm lạnh cực nhanh với công suất cực lớn chỉ trong 60 giây

ĐIỀU HÒA 1 CHIỀU

Máy lạnh SANCO 9000 BTU Mono

 • Công nghệ Inverter: duy trì nhiệt độ ổn định, siêu tiết kiệm điện.

 • Công nghệ mới Gas R32: làm lạnh nhanh, thân thiện môi trường.

 • Chế độ 4D: đảo gió bốn chiều, mang hơi mát lan tỏa khắp phòng.

 • Chế độ Turbo: làm lạnh cực nhanh với công suất cực lớn chỉ trong 60 giây.

ĐIỀU HÒA 1 CHIỀU

SANCO 9000 BTU Inverter

 • Công nghệ Inverter: duy trì nhiệt độ ổn định, siêu tiết kiệm điện

 • Công nghệ mới Gas R32: làm lạnh nhanh, thân thiện môi trường

 • Chế độ 4D: đảo gió bốn chiều, mang hơi mát lan tỏa khắp phòng

 • Chế độ Turbo: làm lạnh cực nhanh với công suất cực lớn chỉ trong 60 giây